UN Women + Uber = Vize rovných příležitostí

K příležitosti 20. výročí Pekingské konference s radostí oznamujeme, že se Uber a agentura OSN – UN Women spojily za cílem zlepšení ekononomických příležitostí pro ženy.