ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลรองรับบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing)

English | ไทย ในปี 2557 Uber ประเทศไทย ได้นำเสนอบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) ซึ่งเป็นการจับคู่คนที่มีรถอยู่แล้วกับคนที่ต้องการใช้รถเข้ามาและเดินทางไปด้วยกัน โดยใช้แอพพลิเคชั่นมาอำนวยความสะดวก พร้อมกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้คนเดินทางถึงที่หมายตามต้องการ ในราคาที่เหมาะสม หลังจากเปิดให้บริการมาเกือบ 3 ปี ใน 3 เมือง เสียงจากผู้ใช้หลายคนทำให้เราได้รู้ว่า Uber ช่วยให้ผู้คนเดินทางได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน จากสถิติของเรา 9 ใน 10 ครั้งของการเรียกรถนั้นประสบผลสำเร็จ ไม่มีการปฏิเสธจุดหมายปลายทาง Uber ช่วยให้ผู้เดินทางได้อย่างปลอดภัย ด้วยฟังก์ชั่นกว่า 10 อย่าง อาทิ รูปถ่ายคนขับ ทะเบียนรถ สีรถ หรือแม้แต่แชร์การเดินทางได้แบบ real-time Uber มีระบบเรตติ้งหรือคะแนนดาวที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เพราะผู้ใช้และคนขับสามารถให้คะแนนซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้เรายังมีทีมงานคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด 24 ชั่วโมง Uber เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งดีๆ ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เราจึงอยากขอความร่วมมือจากทุกคน ช่วยกันร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลออกกฎหมายมารองรับบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเดินทางของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากบริการร่วมเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด […]