Uber Dynamisk Prissättning

Dynamisk Prissättning Stockholm

 

Vi får ofta frågor om hur tillförlitligt Uber är.
“Kommer det att finnas bilar tillgängliga?” “Kan jag räkna med er även under storhelger?”

Ett av våra viktigaste mål är att kunna erbjuda en tillförlitlig tjänst, där man alltid ska kunna räkna med Uber, oavsett hur stor efterfrågan är eller vad som händer i Stockholm just vid tillfället.

För att kunna leverera denna tillförlitlighet har vi tagit fram något vi kallar för Dynamisk Prissättning (”Surge Pricing”).  Genom dynamisk prissättning hoppas vi kunna uppnå samma servicenivå och tillförlitlighet även när efterfrågan är som högst. På så sätt får vi ut fler bilar i systemet och du kan alltid lita på att få tag i en Uber.

Hur fungerar Dynamisk Prissättning?
När antalet lediga bilar blir stramt, höjs priset stegvis i realtid och allt eftersom antalet lediga bilar ökar sänks priset stegvis till normalpris.

På vilket sätt maximerar dynamisk prissättning antalet lediga bilar?
Med Dynamisk Prissättning lyckas vi få ut fler bilar i systemet, även under storhelger och obekväma arbetstider. Högre priser motiverar fler förare att komma online. Högre priser innebär fler bilar, vilket leder till fler åkturer och fler kan garanteras att kunna åka på ett effektivt, säkert och stilfullt sätt via Uber.

Du kommer alltid att bli informerad när dynamisk prissättning slås igång
Vid tillfällen då Dynamisk Prissättning aktiveras poppas en ruta upp i appen som tydligt visar vad prisökningen är kontra normalpris. Denna ruta dyker upp innan du bokar en bil och du som beställare måste aktivt godkänna prissättningen för att kunna fullfölja din beställning.

Vänligen notera att dynamisk prissättning endast aktiveras när antalet lediga bilar går ner till en kritisk massa. Priset går i sin tur ned igen så snart vi får fler lediga bilar tillgängliga.

Featured articles

5 Times You’ll Need To Order UberEATS This Semester

Whether you’re a freshman or a senior headed back to campus this fall, one thing is certain—you’ll need to eat. And there is nothing worse than being limited to questionable cafeteria food or taking a chance on expired leftovers in the back of the fridge. The best news? UberEATS is expanding to 30+ major college campuses by the end of the year, from Penn State to LSU to Boise State. Since we want you to focus on what you love about college and not worry about your next meal, we’re predicting the 5 times you’ll need to order UberEATS this semester.

Get a Taste of the World: UberEATS is in 100+ Cities

We are excited to surpass the 100th city mark by welcoming two Brazilian cities, Rio de Janeiro and Belo Horizonte, to the UberEATS family. From Atlanta to Warsaw, people have truly embraced this easy and reliable way to discover the food they love at the push of a button. Whether that’s an Indian inspired samosa, a good old-fashioned American burger or Vietnamese pho, people in 27 countries are using UberEATS to get a taste of the world’s flavors at the push of a button.

Uber for Business now makes it easy to give your customers a ride

We’re excited to expand the Uber for Business platform beyond business travel, to include a world-class customer transportation solution, Uber Central. With Uber Central, organizations of all shapes and sizes can now easily provide on-demand, door-to-door transportation for their customers, clients, and guests.