Samåkning Kan Ge Ekonomiska Fördelar På En Miljard Kronor I Stockholm, Visar Ny Studie

uber-ldn-Stockholm-infographic-A5-v1-r1

En analys från Copenhagen Economics visar att samåkning kan ge samhällsekonomiska vinster på över en miljard kronor varje år i Stockholm. Studien pekar även på att liknande resultat kan förväntas i andra nordiska städer så som i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo, i förhållande till deras befolkningsmängd.

Den oberoende studien, som är utförd på uppdrag av Uber och publiceras idag, utvärderar hur samåkning inom ett peer-to-peer-system påverkar produktivitet, trafikstockning och föroreningar i Stockholm. Resultaten visar att ett välfungerande samåkningssystem kan minska antalet bilresor per dag med 37 000. En minskad trafiknivå skulle både minska trängseln och spara pendlare sammanlagt 7 timmar – nästan en hel arbetsdag – varje år tack vare minskade bilköer. Denna tidsbesparing kan ge årliga samhällsekonomiska vinster på upp till 870 miljoner kronor.

Samåkning ökar antalet passagerare per bil då fler personer åker i färre bilar, vilket i sin tur bidrar till att samma antal bilresor per dag kan göras med färre bilar. Varje fordon som används till samåkning kan potentiellt ersätta 15 bilar i privat ägarskap.

Mindre trafik skapar bland annat miljövinster i form av lägre utsläppsnivåer, och ett mindre behov av utrymme för parkeringsplatser. Enbart koldioxidutsläppen skulle minska med 49 000 ton. De lägre föroreningsnivåerna skulle ge samhällsekonomiska vinster på 200 miljoner kronor, och den frigjorda yta som inte lägre skulle behövas för parkeringsplatser i Stockholm motsvarar hela 63 kilometer cykelbana.

Samåkning kan även ge direkta ekonomiska möjligheter för invånare genom att skapa motsvarande 3 000 heltidsjobb, då invånare som normalt använder egen bil istället väljer ett samåkningsalternativ.

Claus Kastberg Nielsen, partner och grundare av Copenhagen Economics säger:
“Vår analys visar att den möjliga påverkan samåkning kan få i städer som Stockholm är signifikant. Samåkning ger tidsbesparingar i samma storleksordning som stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm, men kräver betydligt lägre investeringar. Ett välutvecklat peer-to-peer nätverk kan minska både bilköer och utsläpp, och samtidigt spara mycket tid för människor i städer med stor trafikträngsel.”

Jo Bertram, General Manager för Storbritannien, Irland och Norden säger:
“Städer över hela Europa försöker att möta de växande problemen med trängsel och föroreningar. Det är därför teknologi som Uber är så viktig då vi kan bidra till att moderna och miljövänliga fordon transporterar fler människor på ett effektivare sätt. Vi välkomnar resultaten i denna studie som på nytt bekräftar vår övertygelse om att samåkning är en smart lösning för smarta städer som vill öka såväl rörlighet som produktivitet men samtidigt minska utsläppen och förebygga höga infrastrukturkostnader.”

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker säger:
“Uber är en fundamental del av den moderna serviceekonomin i att skapa ekonomiska möjligheter och tillväxt. Denna nya interaktiva teknologi växer snabbt och jag välkomnar den nya digitala revolutionen. Sverige bör ta en ledande roll i den digitala utvecklingen genom att öppna upp för den nya konkurrensen och möjligheterna i delningsekonomin. Istället för att förhindra nya teknologiers användning bör vi demonstrera att de kan utvecklas under samma juridiska förutsättningar som andra företag.”

Läs hela rapporten här.

Featured articles

Uber for Business now makes it easy to give your customers a ride

We’re excited to expand the Uber for Business platform beyond business travel, to include a world-class customer transportation solution, Uber Central. With Uber Central, organizations of all shapes and sizes can now easily provide on-demand, door-to-door transportation for their customers, clients, and guests.

UberEATS: Using technology to build a reliable food delivery experience

A little over a year ago, we set out to put a new spin on an old classic–make reliable food delivery available at the tap of a button. Back then, we started by offering food in the UberEATS app from 1,000 pioneering restaurant partners in four cities. And today, more than 40,000 restaurants globally–from poke shops to pasta spots–are sharing food with customers through UberEATS. With a growing restaurant community comes more choices and more complexity. So we’re cooking up features to continue to make UberEATS easy and reliable. Here is a taste–

Let’s take care of each other

This flu season, we’re delivering free flu-fighting care packages across the country. When you receive a pack, you’ll have the option to request a free flu shot from a registered nurse–for up to 5 people.