Kilpailun ehdot: Voita matka Eurooppaan Uberilta ja eBookersilta!

Nämä ehdot (”ehdot”) määrittävät osallistujan (”osallistuja”) ja kampanjan järjestäjän, joka on ebookers Limited (”kampanjan järjestäjä”) (yritysnumero 03818962) ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 6th Floor, 140 Aldersgate Street, London, EC1A 4HY, Iso-Britannia, välisen suhteen. Kaikki kampanjaa koskevat kysymykset ja siihen liittyvät, kampanjan järjestäjälle tarkoitetut ilmoitukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen apps@ebookers.com

OSALLISTUMISOIKEUS

 1. Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Sveitsissä vakituisesti asuvat vähintään 18-vuotiaat henkilöt.
 2. Seuraavat henkilöt eivät kuitenkaan saa osallistua kampanjaan: (i) kampanjan järjestäjän ja Orbitz Groupin yritysten tai minkä tahansa sellaisen yrityksen tai sellaisten tahojen työntekijät, jotka osallistuvat suoraan tämän kampanjan luomiseen ja hallintaan, (ii) tällaisten työtekijöiden perheenjäsenet ja työntekijöiden kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt sekä (iii) riippumaton valvoja. Näissä ehdoissa ”perheenjäsenillä” tarkoitetaan äitiä, isää, veljiä, siskoja, poikia, tyttäriä ja puolisoa.
 3. Kilpailun järjestäjä olettaa, että kampanjan osallistuja on esteetön ja että tämä hyväksyy kampanjan ehdot (ts. että osallistuja on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen).

OSALLISTUMINEN

 1. Kilpailuun osallistutaan seuraavalla tavalla:

Lataa ebookers iOS tai Android -matkasovellus ja rekisteröidy ebookers BONUS+ -etuohjelman jäseneksi.

 1. Kilpailu on rajoitettu yhteen (1) osallistumiseen per henkilö.
 2. Kilpailu on voimassa vain uusille ebookers BONUS+ -etuohjelman jäsenille. Nykyiset ebookers BONUS+ -etuohjelman jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

KAMPANJA-AIKA

 1. Kampanja alkaa 18.05.2015 klo 18.00 ja päättyy 23.05.2015 klo 18.00 (”kampanja-aika”). Vain kampanjan järjestäjän tai tämän edustajan vastaanottamat rekisteröinnit otetaan mukaan kampanjaan.

PALKINNOT

 1. Kampanjapalkinnot:
 • Kampanjassa on neljä (4) palkintoa: yksi (1) kussakin maassa; Iso-Britannia, Suomi, Ranska ja Sveitsi.
 • Kukin palkinto koostuu yhdestä (1) ebookers matkapaketista (lento+hotelli) sisältäen: kaksi (2) edestakaista turistiluokan lentoa joko Lontoosta, Pariisista, Helsingistä, Zürichistä tai Genevestä vapaavalintaiseen Euroopan kohteeseen ja yhden (1) kahdenhengen majoituksen. Kunkin matkan maksimiarvo on rajattu £1,000 Isossa-Britannissa, 1,500 CHF Sveitsissä ja 1,500 € Ranskassa/Suomessa. Ebookers varaa oikeuden valita lentoyhtiön, matkakohteen tarkan sijainnin ja majoituksen.
 1. Matka on varattava viimeistään 30.9.2015 mennessä ja matkan on alettava viimeistään 31.12.2015. Voittajat ja heidän matkakumppaninsa lähto ja paluu tulee tapahtua samalta lentokentältä. Matkustuspäivät perustuvat lentojen ja hotellin saatavuuteen ebookers sivustolla varausta tehtäessä.
 2. Kaikki muut kulut kuten kuljetukset tulo- ja lähtölentokentille ja -kentiltä, muut kenttäkuljetukset, kaikki muut kuljetukset, ateriat ja juomat, juomarahat, verot, matka- ja sairausvakuutus, käyttöraha, henkilökohtaiset kulut, matkamuistot, huoneluokan korotukset, ennalta arvaamattomat kulut ja kustannukset, joita ei ole erikseen mainittu näissä ehdoissa, ovat voittajan vastuulla.
 3. Sen jälkeen, kun palkintoon liittyvät liput on luovutettu, kampanjan järjestäjä ei vastaa mistään peruutetuista, myöhästyneistä, keskeytetyistä tai siirretyistä tapahtumista, jotka johtuvat sen toimivaltaan kuulumattomista syistä.
 4. Voittaja ja tämän matkakumppanit vastaavat tarvittavista matkavakuutuksista ja matkustusasiakirjoista, mukaan lukien passeista ja viisumeista. He vastaavat tarvittaessa myös vaadittavien rokotusten ottamisesta ja voimassaolosta ennen matkaa ja sen aikana. Riittävän matkavakuutuksen hankkiminen on erittäin suositeltavaa.
 5. Palkinto on otettava vastaan sellaisena, kuin se myönnetään, eikä sitä muuteta tai korvata. Se ei myöskään sisällä vakuutusta. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle, eikä sitä voi muuttaa käteiseksi tai luotoksi. Palkintojen yhteydessä ei myöskään voi ansaita tai lunastaa lentoyhtiöiden kanta-asiakaspisteitä. Jos palkintoa ei voida tarjota muiden kuin kampanjan järjestäjän vallassa olevista syistä, kampanjan järjestäjä varaa oikeuden korvata palkinnon samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla.
 6. Kampanjaan sovelletaan ebookersin yleisiä matkaehtoja. Ebookersin yleiset matkaehdot pätevät. Lentoihin sovelletaan kaikkia niitä koskevia ehtoja, mukaanlukien lentoyhtiön lipulle asettamat ehdot sekä ebookersin yleiset ehdot. Ebookersin yleiset matkaehdot ovat luettavissa seuraavista linkeistä; ebookers.com / www.ebookers.fi / www.ebookers.ch / www.ebookers.fr. Lentoyhtiön yleiset kuljetusehdot ja matkatavarasäännöt pätevät (saatavana pyynnöstä)

ARVONTA

 1. Palkinto arvotaan 14 päivän kuluessa kampanja-ajan päättymisestä.
 2. Voittaja valitaan satunnaisesti kaikilta osallistumiskelpoisilta osallistujilta kampanja-aikana vastaanotetuista kelvollisista osallistumisilmoituksista riippumattoman valvojan alaisuudessa ja näiden ehtojen mukaisesti.
 3. Kampanjan järjestäjä pyrkii ilmoittamaan kaikille voittajille asiasta sähköpostitse ja vahvistamaan palkinnon postitse kolmen (3) arkipäivän kuluessa sähköpostin lähettämisestä. Voittajien on hyväksyttävä palkinto lähettämällä sähköpostivahvistus 14 päivän kuluessa palkintoilmoituksesta. Samalla annetaan varausohjeet
 4. Jos voittajaan ei saada yhteyttä kahden (2) yrityksen jälkeen kolmen (3) arkipäivän kuluessa arvontapäivästä, kampanjan järjestäjällä on oikeus valita toinen voittaja.
 5. Jos voittaja ei hyväksy palkintoa edellä mainitun ajan kuluessa, voittaja menettää kaikki oikeudet vaatia mitään palkintoja, jotka hänelle myönnettiin, mutta joita hän ei hyväksynyt.
 6. Kampanjan järjestäjä varaa itselleen oikeuden valita toisen voittajan siinä tapauksessa, että sillä on kohtuudella syytä epäillä voittajan rikkoneen näitä kampanjaehtoja.
 7. Kampanjan järjestäjällä on oikeus keskeyttää kampanja missä vaiheessa tahansa, mikäli järjestäjä katsoo kohtuullisen ymmärryksensä mukaan sen olevan tarpeen, tai mikäli ilmenee järjestäjän hallinnan ulkopuolella olevia seikkoja. Tällöin voittajat valitaan näiden ehtojen mukaisesti niistä osallistumiskelpoisista ilmoituksista, jotka on lähetetty keskeytyspäivään mennessä.
 8. Tuomareiden päätös on lopullinen ja sitova, eikä asian suhteen ryhdytä minkäänlaiseen kirjeenvaihtoon
 9. Lista voittajista ja heidän asuinmaastaan on saatavilla pyydettäessä yhden (1) kuukauden ajan kampanjan päättymisen jälkeen.

YLEISTÄ

 1. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistuja vahvistaa sitoutuvansa näihin ehtoihin (joita kampanjan järjestäjä voi muuttaa tai muokata milloin tahansa riippumatta siitä, ilmoitetaanko muutoksista vai ei) ja kampanjan järjestäjän näitä ehtoja, kampanjaa, arvontaa ja/tai sen tuloksia koskeviin päätöksiin, joiden suhteen ei ryhdytä minkäänlaiseen kirjeenvaihtoon tai keskusteluun
 2. Kaikki näiden ehtojen muutokset ovat luettavissa ehtojen uudessa versiossa osoitteessa blog.uber.com/ebookersehdotsuomi (”kampanjan verkkosivusto”).
 3. Kaikista lähetetyistä osallistumisilmoituksista tulee kampanjan järjestäjän omaisuutta, eikä niitä palauteta.
 4. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa mistään virheellisistä tai puutteellisista tiedoista eikä virheistä, puutteista, keskeytyksistä, poistamisista, vioista, toimintojen tai tietojen siirron viipeistä, linjavioista, osallistumisilmoitusten varkauksista, tuhoamisesta ja luvattomasta käytöstä ja/tai kampanjan verkkosivustossa annettujen osallistumisilmoitusten katoamisesta tai viivästymisestä, olipa syynä käytön tai tietojen siirron aikainen palvelintoiminta, virus, ohjelmavirhe tai muu kampanjan järjestäjästä riippumaton syy (laajimmissa lain sallimissa rajoissa).
 5. Osallistujien antamia henkilötietoja käytetään vain kampanjan yhteydessä, eikä niitä anneta kolmansille osapuolille muihin kuin tämän kampanjan hallintaan ja palkintojen luovuttamiseen liittyviin tarkoituksiin. Julistettujen palkinnon [voittajien] tiedot annetaan riippumattomalle valvojalle. Luovutettavia tietoja ovat voittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite vain siinä laajuudessa, jota kampanjan palkintojen luovuttaminen edellyttää.
 6. Osallistumalla kampanjaan osallistuja antaa suostumuksen siihen, että tämän nimeä, osoitetta ja/tai valokuvaa tai muuta vastaavaa käytetään sekä tämän läsnäoloa mainostapahtumissa edellytetään ilman lisäkorvausta kampanjan järjestäjän vaatimusten mukaisesti, jos osallistuja julistetaan voittajaksi.
 7. Kampanjan järjestäjä ei vastaa mistään kustannuksista, vaateista, vahingoista tai menetyksistä, joita tähän kampanjaan osallistumisesta aiheutuu kenelle tahansa, olipa syynä mikä tahansa millä tahansa tavalla aiheutunut virhe näiden kampanjan ehtojen täyttämisessä, lukuun ottamatta sitä, että mikään tämän kampanjan ehto ei rajoita minkään osapuolen vastuuta laiminlyönnistä aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta.
 8. Jos kampanjan järjestäjällä on kohtuudella syytä uskoa, että kampanjan osallistumisilmoituksia muokataan tahallisesti, kampanjan järjestäjä voi sulkea tällaisen henkilön kampanjan ulkopuolelle.
 9. Jos paikallinen veroviranomainen verottaa kampanjan seurauksena myönnettyjä palkintoja, kyseisen veron maksaminen paikalliselle veroviranomaiselle on voittajan vastuulla.
 10. Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin lakia ja niitä tulkitaan sen mukaisesti, ja sopimukseen liittyvät kiistat ovat yksinomaan englantilaisten tuomioistuinten toimivallan alaisia.
Featured articles

5 Times You’ll Need To Order UberEATS This Semester

Whether you’re a freshman or a senior headed back to campus this fall, one thing is certain—you’ll need to eat. And there is nothing worse than being limited to questionable cafeteria food or taking a chance on expired leftovers in the back of the fridge. The best news? UberEATS is expanding to 30+ major college campuses by the end of the year, from Penn State to LSU to Boise State. Since we want you to focus on what you love about college and not worry about your next meal, we’re predicting the 5 times you’ll need to order UberEATS this semester.

Get a Taste of the World: UberEATS is in 100+ Cities

We are excited to surpass the 100th city mark by welcoming two Brazilian cities, Rio de Janeiro and Belo Horizonte, to the UberEATS family. From Atlanta to Warsaw, people have truly embraced this easy and reliable way to discover the food they love at the push of a button. Whether that’s an Indian inspired samosa, a good old-fashioned American burger or Vietnamese pho, people in 27 countries are using UberEATS to get a taste of the world’s flavors at the push of a button.

Uber for Business now makes it easy to give your customers a ride

We’re excited to expand the Uber for Business platform beyond business travel, to include a world-class customer transportation solution, Uber Central. With Uber Central, organizations of all shapes and sizes can now easily provide on-demand, door-to-door transportation for their customers, clients, and guests.