UN Women + Uber = Vize rovných příležitostí

V roce 1995 se v Pekingu sešli světoví leadeři na setkání Organizace spojených národů (OSN) a představili akční plán pro zlepšení genderové rovnosti a celosvětového postavení žen.

K příležitosti 20. výročí Pekingské konference s radostí oznamujeme, že se Uber a agentura OSN – UN Women spojily za cílem zlepšení ekononomických příležitostí pro ženy. Součástí našeho závazku tento cíl naplnit Uber vytvoří 1 000 000 pracovních příležitostí pro ženy – řidičky na platformě Uber do roku 2020.

s potěšením vám oznamujeme, že se Uber spojil s agenturou UN WOMEN Organizace spojených národů, abychom celosvětově podpořili a společně sdíleli vizi rovných příležitostí a posílení postavení žen ve společnosti.

Plánujeme se zaměřit na dlouhodobé programy v místních komunitách, ve kterých žijeme a pracujeme, a proto se Uber zavázal celosvětově vytvořit 1 000 000 pracovních míst do roku 2020.

Připojte se k nám a pomozte nám a UN Women šířit vizi ekonomického posílení postavení žen.

Takové významné poslání může být naplněno pouze, pokud všechny ženy budou mít přímý přístup k bezpečným a spravedlivým příležitostem vydělávání peněz. Máme velkou radost, že partnerství OSN a Uber přispěje k zpřístupnění těchto příležitostí po celém světě.

Brzy vám dáme vědět další novinky v našem úsilí.

S pozdravem,

Phumzile Mlambo-Ngcuka
UN Women výkonná ředitelka
Travis Kalanick
Uber CEO