Nové partnertsví s Evropou

 

Běží rok 2015 a Uber si na tento rok vytkl velké cíle pro evropské cestující, řidiče i města. Na dosažení těchto cílů ale nemůžeme být sami. Generální ředitel firmy Uber Travis Kalanick na konferenci DLD15  v Mnichově představil záměr firmy navázat nová partnerství s evropskými městy s cílem zajistit inovace, využít velké ekonomické přínosy a podpořit rozvoj základních funkcí měst.


„Uber má maximální zájem na vytvoření nových partnerských vztahů s evropskými městy s cílem zajistit inovace, využít velké ekonomické přínosy a podpořit rozvoj základních funkcí měst.“


Pozitivní změny vyvolané firmou Uber jsou už patrné tam, kde Uber působí nejdéle a kde vytvořil desetitisíce nových pracovních příležitostí a poskytuje služby milionům cestujících. To vše v duchu letošního tématu pro síť DLD, které zní: „To je jen začátek“. Letos v těsné spolupráci s evropskými městy chceme zajistit, aby na silnicích ubylo 400 000 aut; rozšíříme službu UberPOOL a snížíme emise, přičemž v celé Evropě vytvoříme 50 000 nových pracovních míst.

uber

Photo: DLD

Uber spolupracuje s vládami jednotlivých zemí na nových pravidlech s uplatněním těchto principů: zajištění bezpečnosti, rozšíření možností volby (mezi více způsoby dopravy), rozvoj hospodářské soutěže, hospodářský růst a vyšší daňové výnosy. V samotném roce 2014 byly nové zákony upravující sdílení jízd přijaty v 22 státech USA. K podobnému kroku došlo minulý týden v indické Kalkatě, a progresívní legislativa se v současné době připravuje v Nizozemí, Bruselu a v Helsinkách.

Uber se s velkým nasazením věnuje budování nových partnerských vztahů s evropskými městy. Na první místo přitom klade výše uvedené principy:

Bezpečnost cestujících a řidičů

V celých Spojených státech a v desítkách zemí po celém světě provádí Uber přísné víceúrovňové proveření uchazečů, na jejichž základě firma odmítla už desítky tisíc řidičů, kteří se ucházeli o zařazení na platformu Uber. Věnujeme také velké úsilí vyvíjení nových technologických nástrojů ke zvýšení bezpečnosti, rozšiřování počtu měst a zemí, kde se provádějí prověření uchazečů, zlepšování komunikace s příslušnými úředními místy a uplatňování příslušných zákonů a předpisů.


Možnost volby a hospodářská soutěž

Tam kde se spotřebitelé mohou spojit s kterýmkoli poskytovatelem dopravních služeb, kteří svoje služby nabízejí na různých cenových hladinách, a kde řidiči mají možnost svobodné volby, jak si zajistit živobytí, tak v těchto městech klesá počet případů řízení pod vlivem omamných látek, roste počet jízd v předměstských oblastech s nedostatečnou dopravní obslužností a zvyšují se příjmy řidičů v porovnání s tradičními způsoby dopravy.


Hospodářský růst

Města by měla zrušit limity omezující počet pracovních míst v dopravě a zjednodušit proces vydávání licencí. Záleží na tom nejen profesionálním řidičům, ale i těm, kdo chtějí jízdám podle vlastního časového rozvrhu věnovat několik hodin denně a vylepšit si tím příjmy. V dopravě by tak vzniklo víc příležitostí pro ty, kterým jde o co největší flexibilitu, a také pro nezaměstnané a příjmově znevýhodněné občany.


Výběr daní

Doprava založená na aplikaci přináší transparentnost do dopravního odvětví, které fungovalo na hotovostní bázi. Uber chce úzce spolupracovat s finančními úřady na zajišťování důsledného dodržování příslušných předpisů a tím přispívat ke zvyšování daňového výnosu v městech a zemích celé Evropy.

UEP1Podobně jako v případě nedávné iniciativy Uberu v Bostonu chceme se i s dalšími partnerskými městy dělit o ‚chytrá data‘ a přispívat k řízení růstu, ke snižování dopravního přetížení a produkce skleníkových plynů a k rozšiřování veřejné dopravy. Jsme přesvědčeni, že kombinace sdílení dat, vytváření pracovních míst a omezení využívání osobních automobilů představuje významný zdroj příležitostí k partnerské spolupráci i v evropských městech. Těšíme se na ni v průběhu příštích měsíců.