Nové partnertsví s Evropou

 

Běží rok 2015 a Uber si na tento rok vytkl velké cíle pro evropské cestující, řidiče i města. Na dosažení těchto cílů ale nemůžeme být sami. Generální ředitel firmy Uber Travis Kalanick na konferenci DLD15  v Mnichově představil záměr firmy navázat nová partnerství s evropskými městy s cílem zajistit inovace, využít velké ekonomické přínosy a podpořit rozvoj základních funkcí měst.


„Uber má maximální zájem na vytvoření nových partnerských vztahů s evropskými městy s cílem zajistit inovace, využít velké ekonomické přínosy a podpořit rozvoj základních funkcí měst.“


Pozitivní změny vyvolané firmou Uber jsou už patrné tam, kde Uber působí nejdéle a kde vytvořil desetitisíce nových pracovních příležitostí a poskytuje služby milionům cestujících. To vše v duchu letošního tématu pro síť DLD, které zní: „To je jen začátek“. Letos v těsné spolupráci s evropskými městy chceme zajistit, aby na silnicích ubylo 400 000 aut; rozšíříme službu UberPOOL a snížíme emise, přičemž v celé Evropě vytvoříme 50 000 nových pracovních míst.

uber

Photo: DLD

Uber spolupracuje s vládami jednotlivých zemí na nových pravidlech s uplatněním těchto principů: zajištění bezpečnosti, rozšíření možností volby (mezi více způsoby dopravy), rozvoj hospodářské soutěže, hospodářský růst a vyšší daňové výnosy. V samotném roce 2014 byly nové zákony upravující sdílení jízd přijaty v 22 státech USA. K podobnému kroku došlo minulý týden v indické Kalkatě, a progresívní legislativa se v současné době připravuje v Nizozemí, Bruselu a v Helsinkách.

Uber se s velkým nasazením věnuje budování nových partnerských vztahů s evropskými městy. Na první místo přitom klade výše uvedené principy:

Bezpečnost cestujících a řidičů

V celých Spojených státech a v desítkách zemí po celém světě provádí Uber přísné víceúrovňové proveření uchazečů, na jejichž základě firma odmítla už desítky tisíc řidičů, kteří se ucházeli o zařazení na platformu Uber. Věnujeme také velké úsilí vyvíjení nových technologických nástrojů ke zvýšení bezpečnosti, rozšiřování počtu měst a zemí, kde se provádějí prověření uchazečů, zlepšování komunikace s příslušnými úředními místy a uplatňování příslušných zákonů a předpisů.


Možnost volby a hospodářská soutěž

Tam kde se spotřebitelé mohou spojit s kterýmkoli poskytovatelem dopravních služeb, kteří svoje služby nabízejí na různých cenových hladinách, a kde řidiči mají možnost svobodné volby, jak si zajistit živobytí, tak v těchto městech klesá počet případů řízení pod vlivem omamných látek, roste počet jízd v předměstských oblastech s nedostatečnou dopravní obslužností a zvyšují se příjmy řidičů v porovnání s tradičními způsoby dopravy.


Hospodářský růst

Města by měla zrušit limity omezující počet pracovních míst v dopravě a zjednodušit proces vydávání licencí. Záleží na tom nejen profesionálním řidičům, ale i těm, kdo chtějí jízdám podle vlastního časového rozvrhu věnovat několik hodin denně a vylepšit si tím příjmy. V dopravě by tak vzniklo víc příležitostí pro ty, kterým jde o co největší flexibilitu, a také pro nezaměstnané a příjmově znevýhodněné občany.


Výběr daní

Doprava založená na aplikaci přináší transparentnost do dopravního odvětví, které fungovalo na hotovostní bázi. Uber chce úzce spolupracovat s finančními úřady na zajišťování důsledného dodržování příslušných předpisů a tím přispívat ke zvyšování daňového výnosu v městech a zemích celé Evropy.

UEP1Podobně jako v případě nedávné iniciativy Uberu v Bostonu chceme se i s dalšími partnerskými městy dělit o ‚chytrá data‘ a přispívat k řízení růstu, ke snižování dopravního přetížení a produkce skleníkových plynů a k rozšiřování veřejné dopravy. Jsme přesvědčeni, že kombinace sdílení dat, vytváření pracovních míst a omezení využívání osobních automobilů představuje významný zdroj příležitostí k partnerské spolupráci i v evropských městech. Těšíme se na ni v průběhu příštích měsíců.

 

 

Featured articles

Arianna Huffington Joins Uber’s Board of Directors

Today, I’m excited to announce that Arianna Huffington will join Uber’s board. For those of us who know Arianna, it’s clear she knows a thing or two about being an entrepreneur. As the founder and editor-in-chief of The Huffington Post, she’s built one of the most successful, innovative media companies in the world… from scratch. […]