Accenture: Meer Dan 80% uberPOP Gebruikers Tevreden


Amsterdammers omarmen nieuwe, innovatieve vervoersoplossing


AMSTERDAM, 1 oktober 2014 – Meer dan 80% van de gebruikers van de nieuwe meerijden dienst uberPOP is tevreden tot zeer tevreden over de kosten, reistijd, het gemak en de veiligheid. De gemiddelde autobezetting steeg boven het landelijke gemiddelde. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan uberPOP en de eigen auto naast elkaar te gaan gebruiken, wanneer uberPOP 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zou zijn in hun omgeving. 5% geeft zelfs aan alleen nog maar uberPOP te gaan gebruiken in plaats van de eigen auto. Dit blijkt uit de evaluatie van de uberPOP pilot in Amsterdam door consultingbedrijf Accenture. Accenture concludeert dat de positieve gebruikerservaringen aangeven dat er plaats is voor uberPOP in de mobiliteitstak van de deeleconomie in Amsterdam.

uberPOP Pilot Amsterdam

Op 30 juli jongstleden lanceerde Uber een pilot in Amsterdam met de nieuwe service uberPOP. Een geselecteerde groep Amsterdammers kon via de Uber app een ritje boeken bij een doorsnee autobezitter. Deze ritten zijn 50% goedkoper dan gewone taxi’s. Uber streeft naar het verhogen van autobezetting, waardoor autogebruik op termijn efficiënter wordt. Door een klantvriendelijke en efficiënte aanvulling te bieden op bestaande vervoersopties zal autobezit op termijn minder noodzakelijk worden.

Evaluatie Accenture

De uberPOP pilot is geëvalueerd door consultingbedrijf Accenture. De evaluatie is gebaseerd op een analyse van de gegevens van 1000 willekeurige ritten gedurende de pilot en enquêtes onder uberPOP gebruikers en bestuurders. De belangrijkste conclusies zijn:

 • Meer dan 80% van de gebruikers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de kosten, reistijd, gemak en veiligheid van uberPOP;
 • UberPOP krijgt een uitzonderlijk hoge Net Promotor Score (NPS) van 61 punten. Ter referentie, goed presterende bedrijven behalen een NPS tussen de 20 en 40 punten;
 • UberPOP vervangt met name het lokale openbaar vervoer en de conventionele taxi, en vormt een aanvulling op het nationale openbaar vervoer;
 • Overgrote deel van uberPOP gebruikers én bestuurders zijn mannen tussen de 20 en 40 jaar oud;
 • UberPOP gebruikers hechten vooral belang aan betrouwbaarheid, reistijd, kosten en gemak;
 • Bestuurders zijn hoogopgeleid en zien uberPOP als bijverdiensten naast andere werkzaamheden;
 • Gebruikers nemen vooral uberPOP ritten voor privédoeleinden;
 • Gemiddelde autobezetting is met 1,9 personen (bestuurder niet meegerekend) hoger dan landelijke gemiddelde van 1,4;
 • Als uberPOP 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is, gaat 42% van de gebruikers uberPOP en de eigen auto naast elkaar gebruiken en 5% geeft aan alleen nog maar uberPOP te gebruiken in plaats van de eigen auto;
 • 84% van de gebruikers en 92% van de bestuurders ervaren uberPOP als veilig tot zeer veilig;
 • 87% van de gebruikers en 97% van de bestuurders beschouwen het Uber beoordelingsysteem als een goede manier om de kwaliteit te beschermen zonder tussenkomst van de overheid;
 • Het merendeel van de bestuurders is neutraal tot positief over de verdiensten.

Accenture concludeert dat de deeleconomie zich heeft gevestigd op Nederlandse bodem. De vraag naar uberPOP bleek hoog. Door de populariteit van de dienst moest Uber het aantal bestuurders gedurende de pilot opschalen. Meer dan 80% van de gebruikers bleek tevreden over de kosten, reistijd, het gemak en de veiligheid. Omdat de pilot beperkt was tot Amsterdam viel niet te bepalen of autobezitters op landelijk niveau in grote mate aangetrokken zullen zijn tot het uberPOP concept. Ook een analyse van de aansluiting op buitenstedelijke OV oplossingen bleek vanwege het stedelijke karakter van de pilot niet mogelijk. De deeleconomie is een groeiend concept dat steeds dieper wortelt in de Nederlandse samenleving. De positieve ervaringen van de uberPOP gebruikers geven aan dat er plaats is voor uberPOP in de mobiliteitstak van de Amsterdamse deeleconomie.

Over Uber

Uber is een smartphone app waarmee je met één druk op de knop een auto met chauffeur kunt bestellen in ruim 200 wereldsteden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Uber heeft als doel vervoer beter, makkelijker en goedkoper te maken in alle markten waar het actief is. Uber werkt exclusief met de beste chauffeurs; die in het bezit zijn van schone, nieuwe en veilige auto’s; volledig verzekerd zijn en voldoen aan alle wet- en regelgeving. Betaling gaat automatisch via je gekoppelde creditcard of PayPal account, en je ontvangt een factuur via e-mail. Hiermee garandeert Uber een kwalitatieve, makkelijke en goedkope manier om comfortabel van A naar B te reizen.